-Soruşturma Evraklarını Dosyalama Usulü

Dosyalama usulü

Soruşturma raporunun şekil yönünden de eksiksiz olması için, usule uygun bir rapor kapağı konulması, düzgün bir ifade ile silintisiz ve kazıntısız şekilde yazılmış olması, tarih, sayı, imza eksikleri bulunmaması, dizi pusulasındaki sıra numaralan ile rapor yazısındaki açıklamalar arasında bağlantı kurulması, raporun tüm sayfalarının düzenleyenler tarafından parafe edilmesi, raporun ve dizi pusulasının son sayfalarında isim ve unvanların yazılması ve imzalanmış olması,
 raporda dikkat edilecek hususlardandır.
 Rapor kapağına tek sanıklı soruşturmalarda sanığın adı ve soyadı, birden fazla sanıklı veya önemli bir konuyla ilgili soruşturmalarda konunun adı başlık olarak konulabilir. Basit bir soruşturma dosyası aşağıdan yukan şöyle sıralanabilir.
 1. Soruşturma Emri ve varsa eki
 2. İfade Tutanaklan
 3. Sicil Araştırması
 4. Tebliğ Tutanakları
 5. Soruşturma Raporu
 6. Üst yazı
 7. Dizi Pusulası
 Varsa tarih sırasına göre bu belgeler arasına şikayet dilekçesi, bilirkişi raporu, nöbet çizelgesi, demirbaş zimmet formu, ek süre isteme yazısı, ek süre onayı gibi belgeler de eklenir

2,283 total views, 1 views today

Önceki yazıyı okuyun:
-Soruşturma Raporunun Hazırlanması

1-) Sonuç Çıkarma : Soruşturmalarda, sağlıklı ve tutarlı bir sonuca...

-Kamu görevlisi (Hakimin) Cinsel Saldırı Suçu İşlemesi

KAMU GÖREVLİSİ(HAKİMİN) CİNSEL SALDIRI SUÇU İŞLEMESİ T.C. YARGITAY CEZA GENEL...

Kapat