-Yayınlanan makalede tez çalışmasını kaynak göstermeden kullanmak

Şüpheli: ……………….Üniversitesi Tıp Fak.Öğretim Üyesi Suç : … Dergisinde yayınlanan bir makalesinde Dr. …’in tez çalışmasını kaynak göstermeden kullanmak suretiyle Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykın davranmak
İncelenenen Karar: … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 26.6.2007 günlü 2007/25 sayılı lüzum-u muhakeme karan
Şüphelinin, üstüne atılı suçu,İşlediğini doğrulayacak ve hakkında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosyada mevcut olduğu anlaşıldığından, … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 26.6.2007 günlü, 2007/25 sayılı lüzum-u muhakeme karannın onanmasına, eylemine uyan Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesi uyarınca yargılanmasına, yargılamanın Fatih Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına, dosyanın Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına, karann birer Örneğinin İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ve itiraz eden vekiline gönderilmesine 27.9.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi. (jDAN-DER; SAYI: 117)

2,340 total views, 3 views today

Yorum yapiniz

Önceki yazıyı okuyun:
-İhbar Ve Şikayetler Hakkında Yapılacak İşlemler

4483 sayılı yasanın 17.07.2004 tarih ve 5232 sayılı yasa ile...

-Soruşturma Evraklarını Dosyalama Usulü

Dosyalama usulü Soruşturma raporunun şekil yönünden de eksiksiz olması için,...

Kapat