• 0342 360 69 59

Fakültemizin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 23/11/2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 14/6 maddesi gereğince yarıyıl sonu/yılsonu veya bütünleme sınavı notu 100 tam puan üzerinden 50 puanın altında olan öğrenciler, ham başarı puanlarına bakılmaksızın başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrencilere FF notu verilir.

NOT: Fakültemizin yönetmeliğine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sitesinden ulaşılabilinir