Yönetim

Hukuk müşavirliği görevini yürütmektir. A.Ü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olup, kamu hukuku Anabilim Dalında Yükseklisans yapmıştır.