• 0342 360 69 59

Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarından alınarak başarılı olunan derslere ilişkin muafiyet başvuru formu için tıklayınız.