• 0342 360 69 59

FAKÜLTE HAKKINDA

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi 30.10.2010 tarih ve 27744 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu'nun 27.09.2010 tarih ve 2010/938 sayılı kararıyla kurulmuştur.

Fakültemiz, 2011-2012 akademik yılında 110 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.   İlk mezunlarını 2014-2015 akademik yılında vermiş olan Fakültemiz, yeni kurulmuş olmakla birlikte öğrenci tercihlerinde öne çıkmayı başarmıştır.       

TEMEL AMAÇ VE GELECEK TASAVVURUMUZ

Temel Amacımız: Fakültemizin temel amacı, bir bilim kuruluşu olarak varlığı ile doğrudan orantılıdır. Fakültemiz hukuk formasyonu eğitimini verirken, öğrencilerimizi bir yandan temel haklar ve özgürlükler temelinde yükselen hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti anlayışı doğrultusunda yetiştirmek, diğer yandan da hukuk mesleklerine en yetkin donanımla hazırlamak temel amacıyla hareket etmektedir.

            Fakültemiz, bu temel amacın gerçekleştirilmesi için tek başına Fakülte yönetimini merkeze almak yerine, öğrenci odaklı bir yaklaşımla hem öğretim kurumları hem de adalet camiasındaki diğer kurum ve kuruluşlarla paydaş olduğunun bilinciyle eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirir.

Gelecek Tasavvurumuz: Fakültemiz varlığının temel amacıyla doğrudan bağını kurarak, Parlayan Yıldız Gaziantep Üniversitesi'nin bir temel akademik birimi olduğunun farkındalığıyla ve Üniversitemizin hedefleriyle uyum içerisinde bir gelecek tasavvuruna sahiptir.

            Fakültemiz yerleşik bulunduğu Gaziantep ilinden başlayarak tüm insanlığa yönelik bir perspektifle evrensel hukuk ve adalet kriterlerine katkı sunacak gelenekleri ve kurumsal hafızası olan, insan odaklı ama bununla orantılı fiziki imkanlara sahip, kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarını yapabilen bir "bilim yuvası" olmayı hedeflemektedir.

            Kurumsal tasavvurunu bu şekilde oluşturmaya çalışan Fakültemiz lisans ve lisansüstü eğitimde uluslararası bir marka olmayı, adaletin tesisi için hukuku disiplinler arası bir anlayışla öğretmenin yanı sıra hukukun her alanında yetkin hukukçuların yetiştirilmesinde saygın bir yere sahip olmayı tasavvur etmektedir.