• +90 342 360 1200 / 3101

 

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi tarafından Yapay Zeka ve Hukuk Sempozyumu düzenlendi.

 

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, öncelikle Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, “Dünyada insanlığın bittiği günler yaşıyoruz. Teknolojik gelişmelerin yaşandığı, yapay zeka teknolojisinin konuşulduğu bir dönemde dünyada vahşet yaşanıyor. Bu vahşete dünya ses vermeli.” diye konuştu. Konuşmasında akıl ve zekanın sıklıkla karıştırılan ancak farklı kavramlar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özaydın, “Yazdığım kitapta zekayla aklı ayırırım ben. Çünkü dünyada dualist bir düzen yani ikili yapı vardır. İyi var, kötü var, adil olan ve adaletsiz olan var. İnsanın dualitesi içindedir. Eğer zeka, aklın önderliğinde yol yürürse harika şeyler çıkar. Eğer akıl zekayı takip ederse bugünkü dünya çıkar. Bugünkü dünyayı icat eden zeki adamlardır. Keza bugün dünyanın rezilliği de yine zeki adamların işidir.” diyerek günümüzde yaşanan krizlerin zekanın kötüye kullanılmasından kaynaklandığını vurguladı.

 

Salondaki hukuk fakültesi öğrencilerine de hitap eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın, “Entelektüel hukukçular olun, sıradan olmayın. Bu tür etkinlikler sizlerin entelektüel, kendi alanında yetkin hukukçular olmanız noktasında büyük önem taşıyor.”diyerek sözlerini bitirdi.

 

 

Sempozyumun hukukun ve yapay zekanın kesişme noktalarını ele alarak, bu alandaki güncel gelişmeleri ve gelecekteki eğilimleri tartışma fırsatı sunacağını belirten Gaziantep Barosu Başkanı İskender Kahraman, böyle önemli bir konuyu ele alan sempozyum düzenledikleri için Gaziantep Üniversitesi ve Hukuk Fakültesine teşekkür etti.

 

 

 

 

 

Yapay zekanın hukuk alanında önemli değişimlere neden olduğunu ve bu değişimlerin etkili bir şekilde yönetilmesinin önemine vurgu yapan GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli ise “Yapay zeka çok önemli bir konu. Bizler iletişim ve bilgi teknolojilerini küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığını düşünürüz ancak, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler küreselleşme sürecini ortaya çıkarmıştır. Bu süreç içerisindeki en kritik ve önemini koruyan başlıklardan bir tanesi de yapay zeka.” diyerek sempozyumun düzenlemesine katkıda bulunan herkese minnettar olduğu belirtti.

 

 

 

 

 

Yapay zekanın son dönemde oldukça popüler ve hayatımızı her alanda etkilediğini belirten Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tayfun Ercan da “Gelişmelerin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bir döneme giriyoruz. Bu durum insanın geleceği için oldukça endişe verici. Yapay zekanın yakın dönemde toplumsal düzeni derinden etkileyeceğini görmekteyiz. Yapay zeka olumlu etkileriyle beraber, eşitsizliğe, ayrımcılığa, kişisel verilerin korunması hakkının ihlaline neden olabilecek olumsuz durumlara da neden olacak. Bu sempozyum hukuk alanında yapay zekanın kullanımı konusunda bizlere derinlemesine bilgi edinme ve farkındalık kazanma fırsatı sunacak.” diye konuştu.

 

 

 

Protokol konuşmaları sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Tezcan açılış sunumunu yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

Sempozyumun ilk oturumuna geçilmeden önce GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından; Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Doç. Dr. Tayfun Ercan, Doç. Dr. Ahmet Bozdağ, Dr. Ceyda Ümit, Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, Arş. Gör. Deniz Otay Korkmaz ile Arş. Gör. Eda Nur Gizem Doğan’a sempozyuma katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. 10/05/2024

 

 

 

PROGRAMI DÜZENLEYEN

Sempozyum programının Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmesi planlanmaktadır. Sempozyumun ilgili düzenleyicisi belirlenen konu başlığıyla ilgili planlanan programın bilimsel içeriğinin mevcut olmasından ve söz konusu içeriğe ilişkin bilimsel nitelikli tespit ve çözüm önerilerinin ortaya konulacak olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Sempozyum programına tebliğ sunumu bilim kurulu tarafından uygun görülen bildiri sahiplerinin konaklama ve yol giderleri bütçe olanakları çerçevesinde karşılanacaktır.  

 

SEMPOZYUM ÇIKTILARININ YAYIN OLANAKLARI HAKKINDA

Sempozyumda sunulan/sunulacak olan ve sempozyum bilim kurulu tarafından değerlendirilecek olan bildiriler, uluslararası yayınevi tarafından basılacak sempozyum bildiri kitabında yayımlanacaktır.

Yazar/yazarlar tarafından talep edilmesi halinde sempozyumda sunulan/sunulacak olan ve sempozyum bilim kurulu tarafından değerlendirilecek olan tam metin bildirilerden hakem sürecini tamamlamış olanlar Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (GAÜN-HFD) Haziran sayısında yayımlanacaktır.

 

PROGRAM DÜZENLEME VE BİLİM KURULU

Sempozyum Onursal Başkanı: Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN (Gaziantep Üniversitesi Rektörü)

Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Tayfun ERCAN (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ)

Düzenleme Kurulu

Başkan Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI)

Araş. Gör. Deniz OTAY KORKMAZ (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ)

Araş. Gör. Edanur Gizem DOĞAN (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ)

Sempozyum Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ömer ÖZKAN (ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ)

Doç. Dr. Tayfun ERCAN (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ)

Doç. Dr. Ahmet BOZDAĞ (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ)

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah ERDOĞAN (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ)

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Cemal RUHİ (HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ)

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Almıla TANRIVERDİ (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ)

Dr. Öğretim Üyesi Bayram ÖZBEY (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ)

Dr. Öğretim Üyesi Hakan CİNDEMİR (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ)

Dr. Öğretim Üyesi Sibel AKŞAHİN (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ)

Arş. Gör. Dr. Ali Altan MİRİ  (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ)

Arş Gör. Dr. Duygu DAĞLIOĞLU (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ)

Arş Gör. Dr. Yusuf AKMAN (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ)

 

AMAÇ

Yapay zeka kavramı günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle şehircilikten üretim otomasyonuna, tıptan güvenliğe pek çok alanda giderek insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Yapay zekâ teknolojileri ile insan hayatının ve devlet işleyişinin iyileştirilmesi amacı, ancak adil bir yaklaşım şuuru ile yönetim halinde gerçekleşecektir. Bu noktada hukuk alanının yapay zeka açısından önemi ön plana çıkmaktadır. Hukuk alanında yapay zekâ araştırmaları, Dünya’da 30 yılı aşkın bir süredir yapılmaktadır. Buna rağmen bu alandaki uygulama ile ilgili birçok soru halen açıktır. Hukukun yapay zekâ açısından önemi şudur ki; hukuk yapay zekâdan hem fayda gören hem de yapay zekâyı düzenleyen konumdadır. Bu bağlamda 10-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenecek olan “Ulusal Yapay Zeka ve Hukuk Sempozyumu” yapay zekâ sistemlerinin kullanım alanlarıyla ilgili hukuki anlamda atılması gereken adımlar hakkında yol göstermek amacıyla planlanmaktadır.

 

SEMPOZYUM PROGRAMI

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Yapay Zekâ ve Hukuk Sempozyumu Programı için TIKLAYINIZ

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum Bildiri Özet Gönderme Son Günü: 15 Nisan 2024

Sempozyum Programı İlan Tarihi: 29 Nisan 2024

Sempozyum Tarihi: 10-11 Mayıs 2024

Bildiri Tam Metin Son Gönderme Tarihi: 17 Mayıs 2024

 

ÖZET VE TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

1. Özet Bildiri

Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanması gereken özet bildiriler 300-500 kelime aralığında olmalıdır. Bildirilere her iki dilde başlık ile en az 3 en fazla 5 anahtar kelime eklenmelidir.

Bildiri metninin “Times New Roman” yazı tipinde ve 12 punto boyutunda olması gerekmektedir. İki dilde bildiri başlıkları da “Times New Roman” yazı tipinde olmalı ve yazı tipi boyutu ise 14 punto olarak ayarlanmalıdır.

Özet bildiriler Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek şekilde hakem değerlendirmesinden geçirilecek olup hakem değerlendirmesinin olumsuz sonuçlanması halinde bildiri reddedilecektir.   

Yazı başlığının sağ altında yazarın adı ve soyadı, 12 punto, kalın, sağa yaslı ve sadece ilk harfleri büyük şekilde yer almalıdır. Yazarın soyadının sonuna; akademik unvanını, çalıştığı kurumu, çalışma alanını, e-posta adresini ve ORCID bilgilerini içeren, yıldız ( * ) simgesiyle oluşturulan bir dipnot eklenmelidir. Örnek:

Tayfun Ercan*

* Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku, av.tayfunercan@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-6207-668X).

2. Tam Metin Bildiri

Tam metin bildirilerde ana metin, “Times New Roman” yazı tipinde ve 12 punto boyutunda, dipnotlar ise “Times New Roman” yazı tipinde ve 10 punto boyutunda olmalıdır.

Ana metinlerde paragraf düzeni; 1,15 satır aralığı, önce 0 nk sonra 6 nk aralık şeklinde olmalıdır. Dipnotlar ise tek satır aralığı, önce 0 nk sonra 6 nk aralık düzeninde hazırlanmalıdır.

Bölüm ve alt bölüm başlıklarının numaralandırılması “ondalık sistem” ile yapılmalıdır (1.1., 2.1., 2.1.1., gibi). Bölüm başlıkları ve diğer alt başlıklar; ilk harfleri büyük, kalın ve ortalanmış olacak şekilde 12 punto boyutunda olmalıdır.

Bölüm Başlıkları: 1. Ortalanmış, Kalın, Sadece Sözcüklerin İlk Harfleri Büyük (12 Punto)

1. Dereceden Başlık: 1.1. Ortalanmış, Kalın, Sadece İlk Harfler Büyük (12 Punto)

2. Dereceden Başlık: 1.1.1. Ortalanmış, Kalın, Sadece İlk Harfler Büyük (12 Punto)

3. Dereceden Başlık: 1.1.1.1. Ortalanmış, Kalın, Sadece İlk Harfler Büyük (12 Punto)

Not: Başlık metninde "ve/veya/ile" vb. bağlaçlar varsa bunlar küçük harflerle yazılmalıdır.

Tam metin bildiride giriş, başlıklar ve sonuç bölümlerinden sonra gelecek olan bir kaynakça eklenmelidir. Kaynakça bölümünün alfabetik olarak sıraya konulmuş olması ancak sıralamada numaralandırma yapılmaması gerekmektedir. Kaynakça kitaplar, makaleler, elektronik kaynaklar gibi bölümlere ayrılmadan tek bir parça olarak verilmelidir.

Dipnot ve kaynakça örnekleri için TIKLAYINIZ.

 

Sempozyum Bildiri Özetlerinin ve Tam Metin Bildirilerinin Gönderileceği ve Sempozyuma İlişkin İletişim Adresi:

yapayzekavehukuk@gantep.edu.tr