Adres
Gaziantep Üniversite Kampüsü Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil / Gaziantep
Telefon
 
Dekanlık                               : 0342 360 69 59
                                                        : 0342 360 12 00 - Dahili : 3101

   Fakülte Sekreteri               : 0342 360 12 00 - Dahili : 3118

   Lisans Öğrenci İşleri          : 0342 360 12 00 - Dahili : 3110 

   Lisansüstü Öğrenci İşleri  : 0342 360 12 00 - Dahili : 3108

 

Fax                : 0342 317 22 91

E-Posta        : Dekanlık      : hukukfakultesi@gantep.edu.tr

                            Öğrenci İşleri : hukukogrenci@gantep.edu.tr

                     

Kep İletişim : gaunhukukfak@hs01.kep.tr 

 

 

SANTRAL : 0342 360 12 00

 

ÖĞRETİM ELEMANININ

ADI SOYADI

 

ANABİLİMDALI

 

DAHİLİ

 

E-MAİL

Prof. Dr. Emine KOBAN

Mali Hukuk

3117

eminekoban@gantep.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet BOZDAĞ

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

3104 / 3115

bozdaghukuk@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERDOĞAN

Medeni Hukuk

3113

abderdogan@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi A. Almila TANRIVERDİ

İdare Hukuku

3134

almila@gantep.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bayram ÖZBEY

İdare Hukuku

3112

bozbey@gantep.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan CİNDEMİR Roma Hukuku 3140 hakancindemir@gantep.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Lider BAL

Milletlerarası Hukuk

3111 / 3103

liderbal@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKŞAHİN POLAT

Milletlerarası Özel Hukuk

3124

aksahinpolat@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre ZORLU

Hukuk Tarihi

3121

s.emrezorlu@hotmail.com

Doç. Dr. Tayfun ERCAN

Avrupa Birliği

3134

av.tayfunercan@hotmail.com

Öğr. Gör. Dr. M. Necmettin KAZANCI

Medeni Hukuk

3126

mnecmettinkazanci@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Eray Sinan DEMİRHAN

İnsan Hakları Hukuku

3123

eraysinan@gantep.edu.tr

Arş. Gör. Abdullah CEYLAN

Mali Hukuk

3135

abdullahceylan1702@gmail.com

Arş. Gör. Ahmet ONARICI

Mali Hukuk

3130

ahmetonarici@gmail.com

Arş. Gör. Ahmet ÖZDEMİR

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

3142

ahmetozdemir33@yahoo.com

Arş. Gör. Ali Altan MİRİ

Ticaret Hukuku

3141

alialtanmiri@hotmail.com

Arş. Gör. Ali Fuat ÇİÇEKLİ Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku 3138 alifuatcicekli@hotmail.com

Arş. Gör. Aysu ÖZCAN

Medeni Hukuk

3131

av.aysuozcan@gmail.com

Arş. Gör. Buket DENİZ

İdare Hukuku

3132

buketdenizv@gmail.com

Arş. Gör. Cahit DAMAR

Ticaret Hukuku

3144

c.damar1989@gmail.com

Arş. Gör. Duygu DAĞLIOĞLU

Medeni Hukuk

3139

ddaglioglu@gantep.edu.tr

Arş. Gör. Macit AKMAN

Milletlerarası Kamu Hukuku

3133

macitakman@gantep.edu.tr

Arş. Gör. Mert İNAN

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

3143

merttinann@gmail.com

Arş. Gör. Muhammed Ali AKAY

Hukuk Tarihi

3136

makay@gantep.edu.tr

Arş. Gör. Yusuf AKMAN İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3137 yusufakman13@gmail.com
Arş. Gör. Deniz OTAY KORKMAZ İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3119 denizotay@gantep.edu.tr
Arş. Gör. İsmail DEMİRCİ Anayasa Hukuku 3122 demircismail5050@gmail.com