• +90 342 360 1200 / 3101

Özel hukuk alanında deniz hukuku Türk Ticaret Kanunu’nun beşinci  kitabında düzenlenen deniz ticareti anlamında kullanılmaktadır. Devletler genel hukuku ile benzer esaslara sahip olan deniz kamu hukuku ile deniz ticareti hukuku farklı esaslara sahiptir. Deniz ticaretinde gemi kavramı, gemi sicili, gemi mülkiyeti, gemi rehni, donatma iştiraki, kaptan, taşıyan, deniz ticareti sözleşmeleri deniz ticaret hukukunun başlıca konularıdır.