• +90 342 360 1200 / 3101

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi sürekli kendini yenileyen ve iyileştiren bir bakış açısına sahiptir. Temel politikası; kurumsal gelişiminin sağlanması amacıyla ve temel varlık nedenini oluşturan, ihtiyaç ve beklentilere göre şekillenen ve tüm paydaşlarıyla birlikte katılımcı bir anlayışla gerçekleştirdiği öğrenciyi merkeze alan, ulusal ve uluslararası değişim ile harmanlanan, eğitim ve öğretimde güncel, kolaylaştırıcı ve ölçümlemeye dayalı dijital tekniklerden yararlanılmasını esas alan bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu, ayrıca yargının etkin ve hızlı çalışması için uygulamayı da dikkate alarak akademisyen, noter, kaymakam, avukat, hâkim ve savcı yetiştirmeyi hedefleyen müfredat ve uygulamalardan oluşan hukuk eğitimi vermektir.