• +90 342 360 1200 / 3101

ADI SOYADI / GÖREVİ

TELEFON

E-POSTA

Abdülkadir TAHMİSÇİ

Fakülte Sekreteri

(0342) 360 1200 / 3118

atahmisci@gantep.edu.tr

atahmisci@gmail.com

Hakan SEYMEN

Dekan Sekreteri

(0342) 360 1200 / 3101

hukukfakultesi@gantep.edu.tr

Seçil Begüm ATAY

Bölüm Sekreteri

(0342) 360 1200 / 3107 begumatay22@gmail.com

İnci NACAROĞLU

Öğrenci İşleri (Lisansüstü)

(0342) 360 1200 / 3108 nacaroglu@gantep.edu.tr

Seyhan GÖĞÜŞ

Öğrenci İşleri (Lisans)

(0342) 360 1200 / 3110

hukukogrenci@gantep.edu.tr

seyhangogus@gmail.com

Nesrin Nur YILMAZ YOKUŞ

Öğrenci İşleri (Lisans)

(Yasal İzinli)

(0342) 360 1200 / 3110

hukukogrenci@gantep.edu.tr

nnyilmaz@gantep.edu.tr

Ayhan KAPLAN

Tahakkuk, Personel İşleri

(0342) 360 1200 / 3106 ayhankaplan@gantep.edu.tr

Servet GÖYDENİZ

Taşınır, Satın Alma

(0342) 360 1200 / 3105 / 3128 sgoy@gantep.edu.tr

Ebru GÖÇENER

(Yasal İzinli)

(0342) 360 1200 / 3107

ebruheper@hotmail.com

Dilek KAVAK

(Ücretsiz İzinli)

(0342) 360 1200 / 3110  

Nurcan YARAŞ

(Ücretsiz İzinli)

(0342) 360 1200 / 3102 nrcnyrs@hotmail.com

Gülay TEKEREK

Birim Kütüphanesi

(0342) 360 1200 / 3174 / 3175

tekerekgulay7@gmail.com

Emre KILIÇ

Destek Birimi (Kütüphane)

(0342) 360 1200 / 3172

 

Hakan SÜMER

Destek Birimi (Dekanlık)

(0342) 360 1200 / 3155 hsumer77@hotmail.com

Mehmet FIRAT

Destek Birimi (Derslikler)

(0342) 360 1200 / 3155  

İbrahim Halil AYTEN

Destek Birimi (Dekanlık, Derslikler)

(0342) 360 1200 / 3155

 

Sevda DEMİRKIRAN

Destek Birimi (Çay Ocağı)

(0342) 360 1200 / 3155

 

Ferdane GÜZEL

Destek Birimi (Çay Ocağı)

(0342) 360 1200 / 3155 ozdemirferdane056@gmail.com