Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ticari işletmeler, ticari işletmelerin unsurları, ticari işletmelere ilişkin hukuki işlemler, ticari iş, ticari yargı, şirketler hukuku, şirketlerin sınıflandırılması, kıymetli evrak hukuku gibi araştırma konularını incelemektedir.