• +90 342 360 1200 / 3101

Fakültemiz 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesi uyarınca, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 30.10.2010 tarih ve 27744 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2010 tarih ve 2010/938 sayılı kararı ile kurulmuş ve böylece Gaziantep Üniversitesi bünyesindeki akademik birimler arasına katılmıştır.      

Hukuk Fakültesinin kuruluş amacı; hakkaniyet bilinci ile yetişmiş, hukuk bilim alanında donanımlı ve ülkesinin hukuk sistemine değer yaratan, nitelikli hukukçuların yetiştirilmesidir. Bu açıdan yargılama sürecinin her aşamasında görev alabilecek ve ayrıca akademik yetkinliğe de sahip bireylerin hukuk dünyasına kazandırılması öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Belirtilen amaca uygun olarak, öğrencilerimizin öğretiminde derslerin içeriğinde teorik yaklaşımların yanı sıra uygulamaya yönelik hususların da yürütülen pratik çalışmalar ile eğitim-öğretim sürecine dahil edilmesine büyük önem verilmiştir. Ezbercilikten uzak, analitik düşünme sistemi içeren, çoğulcu demokrasinin temel ilkelerine bağlı bir eğitim programının tasarlanması, uygulanan programın yapıtaşları olarak belirlenmiştir. Bu amaçlara hizmet etmek üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk bilim alanına katkı sağlayan gelişmelerin takibi öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

Fakültemizde 2022 yılı sonu itibariyle bir profesör, iki doçent doktor, sekiz doktor öğretim üyesi, bir doktor öğretim görevlisi ve on sekiz araştırma görevlisi olmak üzere toplam otuz öğretim elemanı görev yapmaktadır. Kuruluşundan bu yana toplam mezun sayımız 1205 olup, Fakültemiz aktif öğrenci sayısı öğretim elemanı başına düşen 34.6 (yaklaşık 35) öğrenci sayısı ile 1.038’dir. Fakültemizde farklı kapasitelerde altı adet amfi, üç adet derslik, iki adet yüksek lisans solonu ve iki adet doktora salonu bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin pratik yapmalarına imkân verecek şekilde hazırlanmış bir adet duruşma salonumuz mevcuttur. Tüm amfi, derslik ve salonlarımızda projeksiyon cihazı ve ses sistemi, üç derslik ve bir amfimizde ise akıllı kürsü bulunmaktadır. Fakültemiz Kütüphanesi 2018 yılı içerisinde öğrencilerimizin kullanımına açılmış olup, 220 adet bireysel çalışma masasına, öğrencilerin toplu olarak çalışmalarına imkân sağlayan bir toplantı masasına ve 6 adet bilgisayar masasına (öğrencilerin kullanımı için 2 tane bilgisayar) sahiptir. Ayrıca kütüphanemizin alt katı öğrencilerimizin okuma yapmalarına imkân verecek şekilde dizayn edilmiştir. Fakültemizde kapalı bütün alanlarda internet erişimi sağlıklı bir şekilde sağlanmaktadır.

Öğrenci merkezli ve gerek eğitim-öğretim ortamı ve materyalleri açısından, gerekse eğitimde anlatım teknikleri bakımından eğitim ve öğretimde güncel gelişmeleri odağına alan Fakültemiz; geleceğin gelişen ve büyüyen başarılı Hukuk Fakültelerinden biri olmaya aday bir Fakülte olarak genç ve dinamik kadrosu ve yapısıyla kararlı adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.  

                                                                                                                  Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ

                                                                                                                                   Dekan V.