• +90 342 360 1200 / 3101

Gerek teorik gerekse uygulamaya dönük yargılama sürecinde etkili bir rol edinebilecek, çoğulculuk temelli hukuki yapının ve hakkaniyet kültürünün gelişimine olumlu manada katkılar sağlayacak, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm hukuki meseleleri yakından takip ederek konulara çözüm odaklı yaklaşabilecek seçkin hukukçular yetiştirmektir.