• +90 342 360 1200 / 3101

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 30.10.2010 tarih ve 27744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu'nun 27.09.2010 tarih ve 2010/938 sayılı kararıyla kurulmuştur.  

Hukuk Fakültesinin kuruluş amacı; hakkaniyet bilinci ile yetişmiş, ülkesine faydalı, nitelikli hukukçuların yetiştirilmesidir. Bu açıdan yargılama sürecinin her düzeyinde görev alabilecek ve ayrıca akademik yetkinliğe de sahip bireylerin hukuk dünyasına kazandırılması öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Öngörülen maksada uygun olarak öğrencilerimizin öğretiminde teorik yaklaşımların yanı sıra uygulama noktasına yansıyan hususların pratik çalışmalar vasıtasıyla eğitim öğretim sürecine dahil edilmesine büyük önem verilmiştir. Ezbercilikten uzak, analitik düşünme sistemi içeren, çoğulcu ve demokrasinin temel ilkelerine bağlı bir program oluşturulması uygulanan programın yapıtaşları olarak belirlenmiştir. Bu amaçlara hizmet etmek üzere ulusal ve uluslararası düzeyde hukuksal katkı anlamını taşıyan gelişmelerin takibi öncelikli olarak ele alınmaktadır.

Fakültemiz, 2011-2012 akademik yılında 110 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. İlk mezunlarını 2014-2015 akademik yılında vermiş olan Fakültemiz, kuruluşundan kısa bir süre sonra öğrenci tercihlerinde öne çıkmayı başarmıştır.      

 

Fakültemiz tanıtım videosuna erişim için tıklayınız.

Fakültemiz tanıtım videosu için tıklayınız.

Fakültemiz hakkında broşür için tıklayınız.