• +90 342 360 1200 / 3101

Fakültemiz; idari bina, kütüphane ve derslikler olmak üzere 3 adet binadan oluşmaktadır. İdari bina zemin ile birlikte 4 kattan ibaret olup zemin ve 1. katta araştırma görevlileri ile öğretim üyeleri,  2. katta yönetim kadrosu ve 3. katta ise öğretim üyeleri ve mutfak yer almaktadır.

Kütüphane binası; 2 kattan ibaret olup alt katta idari personel odaları ile süreli ve süresiz yayınlar, üst katta ise çalışma salonu yer almaktadır.

Dersliklerin yer aldığı bina ise 2 katlı olup binada; 6 adet amfi derslik, 3 adet derslik, duruşma salonu, yüksek lisans ve doktora salonları yer almaktadır.

 

AMFİ

Fakültemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmekte olduğu kapasite sayıları farklılık gösteren 6 adet amfi derslik bulunmaktadır. 

 

DERSLİKLER

Fakültemizde 151 – 250 kişilik 3 adet derslik bulunmaktadır.

 

DURUŞMA SALONU

Fakültemizde; hukuk öğretiminin yalnızca teorik boyutla sınırlı olmaması, uygulamaya yansıyan aşamalarının da önemli olması dikkate alınarak düzenli şekilde faaliyet gösterecek bir atölye çalışması başlatılmıştır. Uygulamalı Hukuk Atölyesi adı altında hayata geçirilen çalışma çerçevesinde ilk faaliyet Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı’nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca iki öğretim üyesi tarafından özellikle üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenli olarak sanal duruşmalar ve dosya incelemeleri yapılmaktadır. Yine sanal mahkeme uygulaması yaparak öğrencilerin pratik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi de sağlanmaktadır.

 

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA SALONLARI

Fakültemizde, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Ekonomi Hukuku (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans Programı, Kamu Hukuku (Tezli) Yüksek Lisans Programı ve Kamu Hukuku Doktora Programı verilmekte olup 2 adet Yüksek Lisans ve 2 adet Doktora Salonu bulunmaktadır.