• +90 342 360 1200 / 3101

Ekonomi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı :

Prof. Dr. Emine KOBAN

 

Hukuk Fakültesi Lisansüstü Öğrenci İşleri :

İnci NACAROĞLU 

Tel : 0342 360 12 00  Dahili : 3108      e-mail : nacaroglu@gantep.edu.tr 

                                                     

 

I- GENEL BİLGİLER :

Açıldığı Yıl/Dönem : 2015-2016 / Bahar                               

Düzey                         : Yüksek Lisans (Ekonomi Hukuku Tezsiz)                                                       

ISCED Kodu              : 380                                                              

Öğretim Türü           : II. Öğretim

Eğitim Dili                 : Türkçe                                                          

Mevcut Öğrenci Sayısı:

Yabancı Dil                 :                                                                      

Mesleki Eğitim         :

Önceki Öğrenmenin Tanınması : Lisans diplomasına sahip olmak.

 

Kabul Koşulları:

 • Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tabi olduğu Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliklerinde belirtilen genel kabul koşullarını sağlıyor olmak.

 • Lisans Diplomasına (Fakültelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları) sahip olmak.

 • ALES puanı aranmamaktadır.

 

Misyon:

Ekonomi hukuku lisansüstü programında eğitim alanların, bir yandan hukuk ve ekonomi temel alan bilgisine sahip, akademik araştırma yöntemlerini kullanarak ve etik ilkeleri özümseyerek bilimsel araştırmalar yapabilen, akademik yaşamda ve diğer çalışma alanlarında olayları doğru analiz etme ve yanı sıra karşılaşılan sorunlara en doğru çözümleri üretme yetenekleri gelişmiş olarak mezun olmalarıamaçlanmaktadır.

 

Vizyon:

ProgramınTürkiye’deki Üniversitelerde Ekonomi Hukuku Bilim Alanındaki Lisansüstü Programlar arasında, verilen eğitimin içerik ve niteliği ile mezunlarının sahip olduğu bilgi birikimleri ve bu bilgi birikimlerini akademik ve diğeralanlarda kullanabilmeleri yeterliliği ile fark edilmesini başararak, tercih edilirliği yüksek bir Program olmasını sağlamaktır.

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER:

 • Avrupa Birliği Lisansüstü Eğitimve Hukuksal Süreçleriyle Bütünleşmeyi Sağlamak

 • Bilimsel Faaliyetlerde Etkinlik

 • Akademik İlerlemenin Eğitim Alt Yapısını Oluşturmak

 

III- ÖĞRENME KAZANIMLARI:

Bilgi:

 • Kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi yeterliliğine sahip olur.

 • Alanına ait bilimsel çalışmaları araştırır ve kullanır.

 • Alanına ait geleneksel ve güncel bilgiyi yorumlama yeterliliği kazanır.

 • Alanında kullanılan çağdaş akademik yaklaşımları ve metotları bilir ve uygular.

 • Disiplinler arası araştırma ve çalışma yapacak bilgiye sahiptir.

 

Beceri:

 • Hukuk ve ekonomi alanında edindiği kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri kullanır.

 • Alanına ait bilimsel çalışmaları yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 • Alanında yeni ve özgünfikirler geliştirebilir.

 • Alana ait uygulamaya dayalıçalışmaları takip eder.

 • Uygulamaya dönükbilimsel araştırmalar yapar.

 • Güncel ve toplumsal problemleri yorumlar ve çözümler.

 

Yetkinlik:

 • Alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

 • Alana ait edindiği bilgileri,bilimsel ve sosyal değişimleri dikkate alarak yorumlayıp sorgular.

 • Alanı ile ilgili karşılaştığısorunlara çözmek için yeni yaklaşımlar geliştirir.

 • Alanıyla ilgili ve diğer disiplinlerdeki gelişmeleriizleyebilecek bir bilimsel okuryazarlık yeterliğine sahiptir.

 • Bilimsel Etik ve Ahlaki Değerlere duyarlıdır.

 • Sadece alanındaki çalışmaları değil, sosyal ve beşeri bilimlere yönelik diğer yenilik vegelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılır.

 

IV- MEZUNİYET KOŞULLARI:

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliğinin öngördüğü ve Gaziantep Üniversitesi Senatosu'nun belirlediği şartlar doğrultusunda belirlenir. Toplam 30 krediden azolmamak koşuluyla (90 AKTS kredisi)  en az 10 ders ile dönem projesi dersini alması gerekir.

 

V- PROGRAM YETERLİLİKLERİ:

 • Ekonomi Hukuku alanındaki kuramsal ve uygulamaya dönük içerik bilgisine sahiptir.

 • Alanına ait bilimsel çalışmaları tanır ve kullanır.

 • Alana ait geleneksel ve güncel bilgiyi yorumlar.

 • Alanında kullanılan çağdaş akademik yaklaşımları ve metotları bilir ve uygular.

 • Disiplinler arası araştırma ve çalışma yapacak bilgiye sahiptir.

 • Alanına ait bilimsel çalışmaları yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 • Alanında yeni ve özgün fikirler geliştirebilir.

 • Alana ait formasyonunu uygulama alanına dönüştürür.

 • Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapar.

 • Güncel ve toplumsal problemleri yorumlar ve çözümler.

 • Alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

 • Alana ait edindiği bilgileri, bilimsel ve sosyal değişimleri dikkate alarak yorumlayıp sorgular.

 • Alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlara çözmek için yeni yaklaşımlar geliştirir.

 • Alanıyla ilgili ve diğer disiplinlerdeki gelişmeleri izleyebilecek bir bilimsel okur yazarlık yeterliğine sahiptir.

 • Bilimsel çalışmalarında etik ve ahlaki değerlere duyarlıdır.

 • Sadece alanındaki çalışmaları değil, diğer bilim alanlarına yönelik yenilik ve gelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılır.

 

Unvanı:

Bilim Uzmanı

 

İstihdam:

Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans mezunu olma şartı arayan kurum ve kuruluşlar ile diğer hukuk ve ekonomi disiplinine ait bilgileri öne çıkaran çalışma alanlarında istihdam edilebilir.

 

NOT : Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfası için tıklayınız.