• +90 342 360 1200 / 3101

Ekonomi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı :

Prof. Dr. Emine KOBAN

 

Hukuk Fakültesi Lisansüstü Öğrenci İşleri :

İnci NACAROĞLU 

Tel : 0342 360 12 00  Dahili : 3108      e-mail : nacaroglu@gantep.edu.tr 

                                                     

 

I- GENEL BİLGİLER:

Açıldığı Yıl/Dönem : 2016-2017 / Bahar                               

Düzey                         : Yüksek Lisans (Ekonomi Hukuku Tezli)                                                       

ISCED Kodu              : 380                                                              

Öğretim Türü           : II. Öğretim

Eğitim Dili                 : Türkçe                                                          

Mevcut Öğrenci Sayısı:

Yabancı Dil                 :                                                                      

Mesleki Eğitim         :

Önceki Öğrenmenin Tanınması : Lisans diplomasına sahip olmak.

 

Kabul Koşulları:

 • Gaziantep Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. maddesinin 9. fıkrasında  tezli yüksek lisansa başvuru  için belirlenen asgari başvuru ve kabul şartlarını sağlaması gerekir,

 • Lisans mezuniyeti;

  • ALAN İÇİ: Siyasal Bilgiler/Bilimler Fakültesi mezunları, İİBF’lerinin ve İşletme, İktisat Fakültelerinin tüm bölümlerinden mezun olanlar, Halkla İlişkiler Bölümü mezunları, Polis Okulu ve Harp Okulu mezunları, Hukuk Fakültesi mezunlar

  • ALAN DIŞI: Fen Edebiyat Fakültesi mezunları (Hazırlık Programı uygulanması koşuluyla), Eğitim Fakültesi mezunları (Hazırlık Programı uygulanması koşuluyla), İlahiyat Fakültesi mezunları (Hazırlık Programı uygulanması koşuluyla), Mühendislik Fakültesi mezunları (Hazırlık Programı uygulanması koşuluyla), Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları (Hazırlık Programı uygulanması koşuluyla),

 • Lisans eğitimini alan dışında tamamlamış öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır.

 

Özel Koşullar:

 • Programa Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans programından geçiş şeklinde de öğrenci kabul edilmektedir. Bu şekilde geçiş için şartlar şunlardır.

 • Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programında en az 8 dersini tamamlamış olması gerekir.

 • Tezsiz Yüksek Lisans Programında almış oldukları derslerin not ortalaması en az  3.00  (4 üzerinden) veya 80 (100 üzerinden) olması gerekir,

 • Lisans eğitimini alan dışında tamamlamış öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır.

 

Misyon:

Ekonomi Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin, öncelikle ekonomi ve hukuk alanıyla ile ilgili kuramları öğrenerek, bilgiye erişme ve bilgiyi yorumlama yeteneğini de içeren teorik ve uygulamaya dair bilgi birikimi oluşturmayı, ekonomik ve hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeterliliği kazandırmayı, bilimsel araştırma ve yayın yapabilmek için akademik araştırma yöntemlerine ilişkin yetkinliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır.

 

Vizyon:

Programın Türkiye’deki Üniversitelerde Ekonomi Hukuku Bilim Alanındaki Lisansüstü Programlar arasında, verilen eğitimin içerik ve niteliği ile mezunlarının sahip olduğu bilgi birikimleri ve bu bilgi birikimlerini akademik ve diğer alanlarda kullanabilmeleri yeterliliği ile fark edilmesini başararak, tercih edilirliği yüksek bir Program olmasını sağlamaktır.

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER:

 • Avrupa Birliği Lisansüstü Eğitim Öğretim Esasları ve Hukuksal Süreçleriyle Bütünleşmeyi Sağlamak.

 • Bilimsel Faaliyetler ve Diğer  Etkinlikleri Düzenlemek.

 • Lisansüstü Eğitim Talebini Karşılamak.

 • Akademik Personel İhtiyacına Yönelik Eğitim Alt Yapısı Oluşturmak.

 

III- ÖĞRENME KAZANIMLARI:

Bilgi:

 • Kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiye sahiptir.

 • Alanına ait bilimsel çalışmaları araştırır ve kullanır.

 • Alanına ait geleneksel ve güncel bilgiyi yorumlar.

 • Alanında kullanılan çağdaş akademik yaklaşımları ve metotları bilir ve uygular.

 • Disiplinler arası araştırma ve çalışma yapacak yetkinliğe sahiptir.

 

Beceri:

 • Hukuk  alanında edindiği kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri kullanır.

 • Alanınaait bilimsel çalışmaları yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olur.

 • Alanında yeni ve özgünfikirler geliştirebilir.

 • Alana ait sahip olduğu formasyonu uygulama alanına dönüştürür.

 • Disiplinler arasıbilimsel araştırmalar yapar.

 • Güncel ve toplumsal problemleri yorumlar ve çözümler.

 

Yetkinlik

 • Alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

 • Alana ait edindiği bilgileri,bilimsel ve sosyal değişimleri dikkate alarak yorumlayıp sorgular.

 • Alanı ile ilgili karşılaştığısorunlara çözmek için yeni yaklaşımlar geliştirir.

 • Alanıyla ilgili ve diğer disiplinlerdeki gelişmeleriizleyebilecek bir bilimsel okuryazarlık yeterliğine sahiptir.

 • Bilimsel Etik ve Ahlaki Değerlereduyarlıdır.

 • Sadece alanındaki çalışmaları değil, sosyal ve beşeri bilimlere yönelik diğer yenilik vegelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılır.

 

IV- MEZUNİYET KOŞULLARI:

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliğinin öngördüğü ve Gaziantep Üniversitesi Senatosu'nun belirlediği şartlar doğrultusunda belirlenir. Toplam 21 krediden azolmamak koşuluyla (120 AKTS kredisi)  en az yedi ders ile seminer, uzmanlık alanı ve tez çalışmasını tamamlamış olması gerekir.

 

V- PROGRAM YETERLİLİKLERİ:

 • Ekonomi  Hukuku  alanındaki kuramsal ve uygulamaya dönük içerik bilgisine sahiptir.

 • Alanına ait bilimsel çalışmaları tanır ve kullanır.

 • Mevzuatta, yargı uygulamasında ve öğretideki gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla sorgulayabilecek,

 • Alanında kullanılan çağdaş akademik yaklaşımları ve metotları bilir ve uygular.

 • Disiplinler arası araştırma ve çalışma yapacak bilgiye sahiptir.

 • Belirli bir konuyu etik kurallara uygun bilimsel kaynak kullanarak sistematik olarak ele alarak, değerlendirebilecektir.

 • Hukuki metinleri eleştirel bakış açısıyla analiz edebilecek ve karmaşık hukuki problemlere çözüm bulabilecek,

 • Alana ait formasyonu uygulama alanına dönüştürür.

 • Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapar.

 • Güncel ve toplumsal problemleri yorumlar ve çözümler.

 • Alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

 • Alana ait edindiği bilgileri, bilimsel ve sosyal değişimleri dikkate alarak yorumlayıp sorgular.

 • Alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlara çözmek için yeni yaklaşımlar geliştirir.

 • Ekonomi Hukukunun kavram ve kurumlarının diğer disiplinlerdeki yansımalarını gösterebilecek,

 • Hukuki düzenlemelerin ekonomik etkilerini ve ekonomik hayatta karşılaşılan sorunların hukuki yönlerini tespit edebilecek,

 • Sadece alanındaki çalışmaları değil, sosyal ve beşeri bilimlere yönelik diğer yenilik vegelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılır.

 

Unvanı:

Ekonomi  Hukuku Bilim Uzmanı

 

İstihdam:

Ekonomi Hukukualanında yüksek lisans mezunu olma şartı arayan kurum ve kuruluşlarda,diğer ekonomi ve hukuk bilgisi gerektiren çalışma alanlarında istihdam imkânı bulunmaktadır.

 

NOT : Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfası için tıklayınız.