• +90 342 360 1200 / 3101

Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün insanların sırf insan olmasından kaynaklanan haklarının incelendiği İnsan Hakları Hukuku Anabilim Dalı, Kamu Hukukunun bir alt dalıdır. Günümüz modern hukuk sistemlerinde bütün insan hakları kapsamları bakımından evrenseldir ve diğer bütün haklardan ve hukuk kurallarından üstün ve önceliklidir. Dolayısıyla hukukun özünü oluşturan insan haklarının bütün yönleriyle hukukçular tarafından ele alınması ve öğrenilmesi çok önemlidir.

Hukukun her şeyden evvel insan için var olduğu kabul edilen modern hukuk sistemlerinde hukukçuların temel insan haklarıyla bu hakların ulusal ve uluslararası düzlenmede korunma yöntemlerini öğrenmesi İnsan Hakları Hukuku Anabilim Dalının hedefleri içerisindedir. Lisans ve lisansüstü düzeyde İnsan Hakları Hukuku derslerinin verildiği bu bilim dalı bünyesinde insan hakları düşüncesinin oluşumu, insan hakları alanında ortaya çıkan, zaman içinde gelişen ulusal ve uluslararası belgeler ve kurumlar, günümüzde tartışılmakta olan güncel insan hakları sorunları ve insan hakları kavramı, insan haklarının özellikleri konuları incelenmektedir.