• +90 342 360 1200 / 3101

BÖLÜM BAŞKANI         : Doç. Dr. Tayfun ERCAN

BAŞKAN YARDIMCISI  : Dr. Öğr. Üyesi Hakan CİNDEMİR

                                              

Eşit haklara sahip kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına Özel Hukuk denir. Diğer bir deyişle Toplumun birbiriyle eşit haklara sahip üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanı Özel Hukuk olarak adlandırılmaktadır. Bu açıdan ayırt edici unsur tarafların niteliği değil, taraflar arasındaki ilişkinin ast-üst yerine eşitlik ilkesine dayanmasıdır. Bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen özel hukukta, devletin müdahalesi düzenleyici kurallar getirmek ve bunları yaptırıma tabi tutmak şeklinde somutlaşır. Yani sözleşmesel ilişkiler anlamında, devlet ve kamu kurumlarının tüzel kişileri birey gibi özel hukuka tabi olur.

Özel Hukuk alanında temel ilke sınırlama değil serbestlik ilkesidir. Özel hukukta, bir kimseye, hukuk düzeninin sağladığı yetkiler hak olarak adlandırılmaktadır. Hakkın kullanılması veya kullanılmaması kişiye bırakılmıştır. Kişi hakkını doğrudan veya tasarruf ile kullanır. Ehliyeti olmayanlar, haklarını temsilci, velayetçi ile kullanırlar. Özel hukuk çerçevesinde, bir hakkın hukuk düzeni tarafından himaye edilmesi için o hakkın dürüstlükle bağdaşır olması şarttır. Aksi halde, bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. İnsanlar hak ehliyetini doğumla kazanır ve buna kişi denir. Kişilik, Özel hukukun temel kavramıdır ve  hak ehliyeti yönünden herkes eşittir.