• +90 342 360 1200 / 3101

BAŞKAN : Prof. Dr. Emine KOBAN

 

Kamu ekonomisi, kamusal mal ve hizmetler, kamu harcamaları, kamu borçları ve kamu gelirleri, bütçe, vergi teorisi, vergi hukuku, vergi hukukunun kaynakları, vergi ceza hukuku ve vergi yargılaması hukuku gibi konuların incelendiği Mali Hukuk Anabilim Dalı kapsamında lisans düzeyinde Maliye ve Vergi Hukuku dersleri verilmektedir.