• +90 342 360 1200 / 3101

Özel hukukta yargılamanın nasıl yapılacağı medeni usul hukukunun konusudur. Bu alanda temel kaynak ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu’dur (HMK). Adli yargıda görev ve yetki, dava türleri, dava açmanın şartları, yargılamaya ilişkin ilkeler, davaya müdahele bu alanının başlıca konularıdır. Avukatlık hukuku gibi yargılamaya ilişkin diğer konular da yine medeni usul hukukunun başlıca çalışma alanlarıdır. İcra ve İflas hukuku ise esas itibariyle usul hukukunun kapsamına girmekle birlikte ayrı bir çalışma alanıdır. Söz konusu alanın temel kaynağı İcra ve İflas Kanunu’dur. İcra takibi, ödeme emri, itiraz, haciz, satış, iflas davası bu alanın başlıca konularıdır.