Ulusal ve global bazlı gelişmeleri hukuksal boyutunun yanı sıra sosyolojik, ekonomik ve felsefi açılardan inceleme ve gerektiğinde adalet ilkesi çerçevesinde hakkaniyet esaslı çözümler üretme potansiyeline sahip hukuk mezunları ve akademisyenleri yargı teşkilatına, topluma ve bilim dünyasına kazandıracak bir fakülte olmaktır.