• +90 342 360 1200 / 3101

BAŞKAN : Dr. Öğr. Üyesi Lider BAL

 

Uluslararası hukukun bir alt dalı olan ve Uluslararası Kamu Hukuku olarak da adlandırılan Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı, temel olarak, devletler, hükümetlerarası ve hükümet dışı uluslararası örgütler ve kişiler eksenli uluslararası ve kamusal nitelikteki ilişkileri düzenleyen hukuk sistemini ve kişilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma konuları itibariyle uluslararası deniz hukuku, uluslararası ceza hukuku, Avrupa Birliği hukuku gibi spesifik alt dallara ayrılan Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı bünyesinde lisans ve lisansüstü düzeyde çok çeşitli dersler verilmektedir:

Lisans düzeyinde Devletler Umumi Hukuku I ve II, Uluslararası Örgütler, Sınır Aşan Sular Hukuku; Avrupa Birliği Hukuku dersleri verilmektedir

Lisansüstü düzeyde ise Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı ve İnsani Müdahale, Uluslararası Hukukta Değişen Egemenlik Kavramı, Avrupa Birliği Hukuku ve Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Hukuk ve Terörizm, Küreselleşme ve Hukuk dersleri verilebilmektedir.