• +90 342 360 1200 / 3101

Genel Bilgiler 

Erasmus+ Programı, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencilerini kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Başkanlığa ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak Türkiye Ulusal Ajansı'nın resmi web sayfasını (https://www.ua.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz.

· Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan

· Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Başvurular Başkanlığa yapılmaktadır)

· Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

· Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

· Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan

· Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Başkanlığa yapılmaktadır)

· Bilgi Ortaklıkları (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

· Özel Eylem

· Jean Monnet (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

 

Gaziantep Üniversitesi, 2003 tarihinden itibaren ERASMUS programından faydalanmaktadır.

 

Erasmus+ Programı sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

 

Hukuk Fakültesi

Koordinatörü :

Arş.Gör. Dr. Duygu DAĞLIOĞLU 0342 360 12 00 - 3122 ddaglioglu@gantep.edu.tr