• +90 342 360 1200 / 3101

BAŞKAN : Doç. Dr. Ahmet BOZDAĞ

 

Kamu Hukuku’nun ana dallarından biri olan ceza hukuku, kanunlar tarafından suç olarak tanımlanmış insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Ceza hukukunun u itibarla iki temel unsuru suç ve yaptırımdır.

Maddi ceza hukuku olarak da adlandırılan dar anlamda ceza hukuku, suçları ve yaptırımlarını konu alır. Geniş anlamda ceza hukuku ise, maddi ceza hukukunun yanı sıra, ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukukunu da kapsar.

Maddi anlamda ceza hukuku kapsamında, öğrencilere Genel Ceza Hukuku ve Özel Ceza Hukuku olmak üzere iki ayrı kısımda ders verilmektedir. Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.

Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır.

Maddi anlamda ceza hukukun yanı sıra Ceza Muhakemesi hukuku dersleri kapsamında, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağının, muhakemeye katılanların hak ve yetkileri ile yükümlülüklerinin, korumaya ilişkin tedbirlerin ve mahkeme kararlarına karşı denetim yollarıyla soruşturma ve kovuşturma evrelerinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca infaz hukuku kapsamında ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesi hakkında esaslar bu anabilim dalı bünyesinde incelenmektedir.

Ceza Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde lisans ve lisansüstü düzeyde çok farklı dersler verilmektedir:

Lisans düzeyinde Ceza Hukuku Genel Hükümleri I-II, Ceza Hukuku Özel Hükümleri I-II, Yargı Teşkilatı, Ceza Usul Hukuku I-II, Kriminoloji, Askeri Ceza Hukuku, İnfaz Hukuku dersleri verilmektedir;

Lisansüstü düzeyde ise Türk Ceza Kanunu ve Uygulama Sorunları, Ceza hukukunda Hürriyete Karşı Suçlar, Ceza Muhakemesi Hukukunda İspat ve Delil gibi dersler verilebilmektedir.