a- ÖDÜNÇ ALIP-VERME ile İLGİLİ KURALLAR

1. Fakültemiz başta olmak üzere üniversitemize mensup öğrenci, akademik ve idari personel kütüphanenin doğal üyesi olarak kabul edilir. Ancak kütüphaneden ödünç kitap alınabilmesi için Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı’na üye olunması gerekmektedir.

 

2. Üniversite personeli ve öğrencisi olmayan kişiler, üye olamaz ve ödünç kitap alış verişinde bulunamazlar. Fakat kurum dışından gelip herhangi bir konuda araştırma yapmak ve okuma salonlarını kullanmak isteyen kişiler, Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na bizzat dilekçe ile başvurması ve onaylanması takdirde kütüphane kaynaklarından kütüphane içinde faydalanabilmektedir. Ancak Dekanlığımız tarafından gerekli görüldüğü durumlarda, özellikle vize ve final sınavı dönemlerinde kurum dışından gelen kullanıcıların kullanım haklarında kısıtlama yapılabilir.

 

3. Kitaplar 15 (On beş) gün için ödünç verilir ve bu on beş günün bitiminde bir kez daha on beş gün için alınabilir. Bir kitabı 30 (Otuz) gün kullanan üyenin aynı kitabı bir daha alabilmesi için o kitabın en az 2 (iki) gün kütüphanede bulunması zorunludur.  İade tarihinden sonraki günlerde uzatma işlemi yapılamaz.

Ödünç verilecek kitap sayısı aşağıdaki gibidir.
 

Okuyucu Grubu

Adet

Süresi

 Öğretim Elemanları

10

30 Gün

 Doktora Öğrencileri

10

30 Gün

 Lisansüstü Öğrencileri

5

30 Gün

 Lisans Öğrencileri

3

15 gün

NOTLAR :  
     **Hukuk Fakültesi Kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar yine fakültemiz kütüphanesine iade edilmelidir. Fakülte kütüphanemizden ödünç kitap alıp merkez kütüphaneye iade yapan üyeler bir daha fakülte kütüphanemizden ödünç kitap alma işlemi yapamayacaktır.

     **Süreli yayınlar ödünç verilmemektedir.

 

4. Üyeler ödünç aldıkları yayınları zamanında iade etmekle yükümlüdürler. İade etmeyen kullanıcı her gün için gecikme bedeli ödemek zorundadır. Bu bedel Değer Takdir Komisyonu tarafından belirlenir. Gecikmelerden kaynaklanan ücretlerini ödememiş ve/veya üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyeler yayın kullanma sürelerini uzatamazlar.

 

5. Kütüphane materyalleri izinsiz dışarıya çıkarılamaz. Kütüphane materyaline zarar veren ve/veya izinsiz olarak kütüphane dışına çıkarmaya çalışanlar hakkında yasal işlem uygulanır. Kullanıcılar, kütüphaneden çıkarken tüm kütüphane materyalini kapıdaki görevliye göstermek zorundadır. Her türlü kütüphane materyali elektronik olarak korunmaktadır. Alarm devreye girdiği zaman ilgili kullanıcının üzeri kontrol edilir.

 

6. Kütüphane materyallerinin izinsiz çoğaltılmasından doğacak telif veya yayın hakları sorunu yayını ödünç alan veya izinsiz çoğaltan kullanıcıya aittir, kütüphanemiz sorumlu tutulamaz.

 

 

b- DİĞER KURALLAR

1. Kütüphaneye yiyecek ve içecek (Su hariç) ile girilemez.

2. Kütüphane içinde tütün ve tütün mamulü kullanılamaz.

3. Kütüphanede yüksek sesle konuşmak, gürültü yapmak veya diğer okuyucuları rahatsız eder mahiyette hareketlerde bulunmak yasaktır. Ayrıca kütüphane içerisindeyken cep telefonları sessiz veya kapalı konumda olmalıdır.

4. Üyeler, kütüphanede görevli personelin uyarılarına uymak zorundadırlar. Uyarılara rağmen düzeni bozan, kurallara uymakta direnen üyelerin kütüphane hizmetlerinden yararlanmaları geçici veya sürekli olarak yasaklanır.

5. Üyeler, beraberindeki eşyadan sorumludurlar. Kütüphane içinde kaybolan özel eşyalardan Fakültemiz ve kütüphane yönetimi sorumlu değildir.

 

          *** Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı genel kurallar için tıklayınız.