• +90 342 360 1200 / 3101

BAŞKAN : Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKŞAHİN

 

Milletlerarası özel hukukun merkez kavramı yabancılık unsuru taşıyan özel hukuk ilişkileridir ve temel kaynak Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’dur (MÖHUK). Kanunlar ihtilafı kuralları, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı hakem ve mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi devletler özel hukuku olarak da bilinen milletlerarası özel hukuk ve usul hukukunun başlıca konularıdır.