• +90 342 360 1200 / 3101

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı, hukuk eğitiminin ağrılıklı bir bölümünü oluşturan ve büyük oranda devlet tarafından usulüne uygun olarak konulmuş yürürlükteki hukuku kurallarının oluşturduğu pozitif hukuk düzeninin toplumsal gerçeklikler ve gereklilikler açısından değerlendirilmesini ve, böylece, hukuk, devlet ve toplum arasındaki ilişki, hukukun özü, işlevi ve amacı, hukuk kurallarının uygulanmasında yöntem gibi konuların incelenmesini amaçlamaktadır.

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı bünyesinde lisans düzeyinde Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi dersleri verilmektedir.