• +90 342 360 1200 / 3101

Gaziantep Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru ve Kabul İşlemleri

Başvuru Zamanları :

Enstitü programlarına başvurular her zaman yapılabilmektedir. Her yarıyıl için son başvuru tarihleri ile sınav ve değerlendirme takvimi genellikle Haziran ve Aralık ayının ikinci yarısında çıkan ilanlarda belirtilmektedir.

 

Başvuru Koşulları :

Başvurularda aranan genel koşullar için başvuru ilanlarını takip ediniz. Enstitü web sitesinde erişebileceğiniz Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gerekli koşullar konusunda bir fikir edinmek için incelenebilir.

 

Başvuru İşlemleri :

Başvuru işlemleri internet üzerinden yapılmaktadır. Adayların; bağlantısı, enstitü sayfasında verilen başvuru formunu internet üzerinden çevrimiçi doldurduktan sonra istenen belgeleri e-posta yoluyla, posta yoluyla veya ilgili enstitü anabilim dallarına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini göndermeyen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

 

İstenen Belgeler :

Başvuru sürecinde adaylardan istenen belgeler ilanda belirtilmekte olup genellikle aşağıdaki belgeler istenmektedir. Başvuru esnasında bu belgelerin fotokopisi verilebilir ancak kayıt esnasında belgelerin aslı istenmektedir.

 • Başvuru Formu.

 • Diploma veya çıkış belgesi (henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge).

 • Not Belgesi. (Mezun olduğu/olacağı yüksek öğretim kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir belgeler).

 • ALES sonuç belgesi.

 • Programlar için başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi.

 

Sınav ve Değerlendirme :

Başvuruların değerlendirilmesi Mezuniyet NOTU'nun %40’ı, ALES NOTU’nun %50’si ve ilanda belirtilen yer ve saatte yapılan Mülakat notunun %10’unun toplamı alınarak sıralama yapılmakta ve ilan edilen kontenjanlara göre yerleştirilmektedir.

Sonuçlar, enstitü ve/veya anabilim dallarının web sayfalarında ilan edilmektedir.

 

Kabul ve Kayıt :

Programlara kabul edilen adaylar akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıtlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yaptırmaktadır.

 

DOKTORA, TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İLE UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

 1. Lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi

 2. Lisans not ortalamasını gösterir onaylı transkript aslı ve fotokopisi

 3. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Tezli, Doktora ve İngiliz Dili Eğitimi programı için)

 4. Fotoğraf (5 adet)

 5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 7. Öğrenim katkı payının yatırıldığını gösterir banka dekontu. (Tezsiz Yüksek/ Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programları için.)