• +90 342 360 1200 / 3101

BAŞKAN : Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre ZORLU

 

Hukuk tarihi, hukuki kurum ve kurallarıyla hukuk sistemlerinin doğuşunu, bugüne kadar geçirdiği gelişim çizgisini, bunun sebep ve sonuçlarını ortaya koyan bir bilim dalıdır. Bu yönüyle hukuk tarihi hem hukuki kurum ve kurulların köklerini öğretmek ve hem de hukuki bir formasyon kazandırmak açısından hukuk öğrencilerine önemli kazanımlar sağlamaktadır.

Bu anabilim dalı kapsamında lisans düzeyinde verilen Genel Hukuk Tarihi ve Türk Hukuk Tarihi derslerinde, hukuku belirleyici hangi dönemlerden geçildiğinin, bunların o dönemdeki hukuku nasıl etkilediğinin ve hukukun toplumsal hayatı nasıl etkilediğinin neden ve sonuçlarıyla öğretilmesi amaçlanmaktadır. Genel Hukuk Tarihi derslerinde, Sümer, Babil, Asur, Kadim Mısır, İbrani, kadim İran, kadim Hint ve Çin medeniyetlerinde hukuk, tarih, toplum, devlet, pozitif hukukun gelişimi ve hukuk kurum ve kavramları ile temel hukuk dalları konuları incelenmektedir. Türk Hukuk Tarihi derslerinde ise Türkiye’de var olan hukuki kurum ve kuraların doğuşu, bugüne kadar geçirdiği gelişim çizgisinin anlaşılması için İslamiyet’ten önceki Türk Devletleri ve İslamiyet’ten sonraki Türk devletleri iki ana başlıkta, hukuk, tarih, toplum, devlet, pozitif hukukun gelişimi, hukuk kurum ve kavramları ile hukuk dalları esas alınarak değerlendirilmektedir.