• +90 342 360 1200 / 3101

İslam Hukuk Metodolojisi, İslam Hukuk Metinleri, İslam İktisadı, Çağdaş Fıkıh Problemleri gibi ana inceleme başlıklarının yer aldığı İslam Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde İslam dininin bireysel ve toplumsal yaşama dair hükümleri, bu hükümlerin oluşum ve uygulanış süreçleri, İslam hukukunun felsefi temelleri ve İslam hukukunun çağdaş hukuk sistemlerine etkileri incelenmektedir.

Bilhassa Tanzimat dönemi öncesi Türk hukuk sistemini büyük oranda belirlemiş olan hukuk sisteminin incelendiği bu anabilim dalından lisans düzeyinde verilen Türk Hukuk Tarihi dersi kapsamında özellikle yararlanılmaktadır.