• +90 342 360 1200 / 3101

1. Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (“GAÜN-HFD”), gönderilen yazılar açısından Türk Dil Kurumu yazım kılavuzuna riayet edilmesini aramaktadır.

 

2. Dergiye gönderilen yazılar, hakemlere gönderilmeden önce bilgisayar programları ile intihal incelemesine tabi tutulmaktadır. İlgili incelemelere göre benzerlik oranının (Alıntılar ve Bibliyografya hariç olmak üzere) % 25’in üzerinde çıkması halinde yazı hakeme gönderilmeden otomatik olarak iade edilmektedir.

 

3. Gönderilecek yazıların;

- Word formatında,

- A4 kâğıt boyutunda,

Olması gerekmektedir.

 

Giriş bölümünde ve girişi takiben yer verilen diğer bölümlerde;

- “Times New Roman” yazı tipi,

- 12 punto yazı tipi boyutu,

- Dipnotlarda “Times New Roman” yazı tipi, 10 punto yazı tipi boyutu,

Olması gerekmektedir.

 

Paragraflar;

- 1,5 cm içeriden başlamalı,

- Paragrafların tamamı 1,15 satır aralığı ile yazılmalı,

- Paragraflar önce 0 nk, sonra 6 nk aralıklı olacak şekilde düzenlenmelidir.

 

4. Yazılarda dipnot ve kaynakça gösterimi için İSNAD atıf sistemi (İsnad 2. Edisyon) kullanılmalıdır. Bkz. https://www.isnadsistemi.org/ Kaynakça bölümünün alfabetik olarak sıraya konulmuş olması ancak sıralamada numaralandırma yapılmaması gerekmektedir. Kaynakça kitaplar, makaleler, elektronik kaynaklar gibi bölümlere ayrılmadan tek bir parça olarak verilmelidir.

 

Dipnot ve kaynakça örnekleri için buraya TIKLAYINIZ.

 

5. Türkçe öz ve İngilizce Abstract bölümünün gönderilen tüm yazılarda bulunması gerekmektedir. Türkçe öz ve İngilizce Abstract bölümü iki yana yaslı, 200-300 kelime aralığında, 10 punto, önce 0 nk, sonra 6 nk ve Times New Roman stili ile satır aralığı 1,15 cm olacak şekilde yazılmalıdır. Türkçe öz bölümünü takiben anahtar kelimeler, İngilizce Abstract bölümünden sonra ise Keywords kısmına yer verilmeli; bu kısımlarda en az 3 en fazla 5 anahtar kelime (keyword) kullanılmalıdır.

 

6. Yazının başlığı Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde ayrı ayrı hazırlanmalı; başlığın tüm harfleri büyük, kalın ve ortalanmış şekilde 14 punto boyutunda olmalıdır. Türkçe başlık metnin başında olmalı, ardından öz ve anahtar kelimeler kısımlarından sonra İngilizce başlık yazılmalı; İngilizce başlıktan sonra abstract ve keywords kısımları yer almalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıklarının numaralandırılması “ondalık sistem” ile yapılmalıdır (1.1., 2.1., 2.1.1., gibi). Bölüm başlıkları ve diğer alt başlıklar; ilk harfleri büyük, kalın ve ortalanmış olacak şekilde 12 punto boyutunda olmalıdır.

 

Bölüm Başlıkları: 1. Ortalanmış, Kalın, Sadece Sözcüklerin İlk Harfleri Büyük (12 Punto)

1. Dereceden Başlık: 1.1. Ortalanmış, Kalın, Sadece İlk Harfler Büyük (12 Punto)

2. Dereceden Başlık: 1.1.1. Ortalanmış, Kalın, Sadece İlk Harfler Büyük (12 Punto)

3. Dereceden Başlık: 1.1.1.1. Ortalanmış, Kalın, Sadece İlk Harfler Büyük (12 Punto)

 

Not: Eğer "ve/veya/ile" vb. bağlaçlar varsa bunlar küçük harflerle yazılmalıdır.

 

7. Yazı başlığının sağ altında yazarın adı ve soyadı, 12 punto, kalın, sağa yaslı ve sadece ilk harfleri büyük şekilde yer almalıdır. Yazarın soyadının sonunda; akademik unvanını, çalıştığı kurumu, çalışma alanını, e-posta adresini ve ORCID bilgilerini içeren yıldız ( * ) simgesiyle oluşturulan bir dipnot bulunması zorunludur. Örnek:

Tayfun Ercan*

* Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, ornek@gantep.edu.tr, ORCID: 0000-0000-0000-0000).

 

8. Gönderilen yayın; yüksek lisans tezi, doktora tezi, bildiri vb. bir kaynaktan türetilmişse ilgili hususun yazı başlığına atılan yıldızlı dipnotun altında açıklanması gerekmektedir.