• +90 342 360 1200 / 3101

BAŞKAN : Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERDOĞAN

 

Medeni Hukuk Özel Hukuk alanının temel dersi olarak adlandırılabilecek son derece önemli bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda Medeni Kanun temel alınmakla birlikte Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku da dahil olmak üzere çok geniş bir alan inceleme konusu yapılmaktadır. Özel Hukuk’un her alanında ve hatta niteliğine uygun düştüğü ölçüde Kamu Hukuku’nda geçerli olan Medeni Hukuk kapsamında genel hukuk ilkeleri kapsamında, diğer hukuk dallarının da temelini oluşturacak, hukukun uygulanması bakımından bir hukukî bakış açısına erişilmesi hedeflenmektedir. Kişiler Hukuku kısmında; hukuken kabul edilen iki kişi tipi olan gerçek ve tüzel kişiler, hukuk alanında kişi olarak varlık kazanmalarından, kişiliklerinin sona ermesine, kişiliğin korunması, haklara ve borçlara sahip olma ve bizzat hak ve borçlar edinebilme iktidarı, adları, yerleşim yerleri ve gerçek kişilerin hısımlık ilişkilerine kadar Medeni Hukuk açısından ortaya çıkan tüm yönleri, gerçek ve tüzel kişiler arasında karşılaştırmalı olarak değerlendirilip, açıklanmaktadır. Burada; haklara ve borçlara sahip olabilen hak süjesi konumundaki kişilerin, yine temel hukuk bilgisi olarak öğrencilere verilmesi amaç edinilmiştir.

Aile Hukuku'nda ise; toplumun en küçük birimi ve aynı zamanda temelini oluşturan ailenin başka bir ifade ile geçerli bir evlilik birliğinin kurulmasının şartlarının, geçersiz evlenmeler ve bunun hukukî sonuçlarının, eşlerin birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerinin, çocukları ile olan ilişkilerinin, evlilik birliğinin sona ermesi ile bunun hukukî sonuçlarının yanında, diğer hısımlık ilişkileri ile hukuk tarafından korunmaya muhtaç görülen kişiler açısından, bunları koruma açısından öngörülen vesayet kurumunun açıklanması ve bu şekilde aileye ilişkin Medeni Kanun'un ikinci kısmında öngörülen hükümlerin, teorik ve pratik açıdan değerlendirilerek öğretilmesi hedeflenmiştir.