• +90 342 360 1200 / 3101

Değerli Öğrenciler;

Fakültemiz Güncellenmiş Akademik Danışman bilgisi aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Öğrenci Numarası Sonu Tek Olan Öğrencilerin, Danışman Adı Soyadı
Arş. Gör. İsmail DEMİRCİ (1. Sınıf) Tel: 0342 360 1200 - Dahili: 3139 e-posta: demircismail5050@gmail.com
Arş. Gör. Ali Fuat ÇİÇEKLİ (2. Sınıf) Tel: 0342 360 1200 - Dahili: 3138 e-posta: alifuatcicekli@hotmail.com
Arş. Gör. Deniz OTAY (3. Sınıf) Tel: 0342 360 1200 - Dahili: 3119 e-posta: otaydeniz@gmail.com

Arş. Gör. Buket DENİZ (4. Sınıf) Tel: 0342 360 1200 - Dahili: 3132 e-posta: buketdenizv@gmail.com

 

Öğrenci Numarası Sonu Çift Olan Öğrencilerin, Danışman Adı Soyadı
Arş. Gör. Mert İNAN (1. Sınıf) Tel: 0342 360 1200 - Dahili: 3143 e-posta: merttinann@gmail.com

Arş. Gör. Aysu ÖZCAN (2. Sınıf) Tel: 0342 360 1200 - Dahili: 3131 e-posta: av.aysuozcan@gmail.com
Arş. Gör. Cahit DAMAR (3. Sınıf) Tel: 0342 360 1200 - Dahili: 3144 e-posta: c.damar1989@gmail.com
Arş. Gör. Ahmet ONARICI (4. Sınıf) Tel: 0342 360 1200 - Dahili: 3130 e-posta: ahmetonarici@gmail.com