BAŞKAN : Dr. Öğr. Üyesi Hakan CİNDEMİR

 

Avrupa ülkelerinin pek çoğunda uzunca bir süre uygulanan Roma hukuku aynı zamanda Türk hukukunun da dolaylı kaynakları arasında yer alır. Ülkemizde özel hukuka ilişkin bir ders olarak okutulan Roma hukukunda, medeni hukuka yakın kavramlar ve konular anlatılır. Hak kavramı ve çeşitleri, medeni yargılamaya ilişkin esaslar bu Roma hukuku dersi kapsamında anlatılan başlıca konulardır.