• +90 342 360 1200 / 3101

BAŞKAN : Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Almıla TANRIVERDİ

 

Devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı olan Genel Kamu Hukuku bireylerin özgürlükleriyle de doğrudan ilgilidir. Genel kamu hukuku kapsamında öncelikle devlet, sonra da kişilerin hak ve hürriyetleri incelenmektedir. Genel kamu hukuku, anayasa hukuku ile yakın olmakla birlikte, konuları ele alış tarzı bakımından anayasa hukukundan ayrılmaktadır. Anayasa hukuku, somut, belli bir devleti incelemekteyken, genel kamu hukuku anabilim dalı bünyesinde insan hak ve hürriyetleri belli bir ülkeyle sınırlı olmaksızın soyut ve genel olarak incelenmektedir.

 

Bu doğrultuda, modern devletin doğuşunu hazırlayan fikir, başta egemenlik olmak üzere devletin yapısal ve hukuki özellikleri, devletin şekli, türleri, insan hak ve hürriyetlerinin ortaya çıkışları, tabi hukukun insan hak ve hürriyetlerini değerlendirmesiyle insan Hak ve Hürriyetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde nasıl korunması gerektiği hakkında temel bilgiler bu anabilim dalı bünyesinde incelenmektedir.