• +90 342 360 1200 / 3101

 

Tüzel kişiliğe haiz Yayın Sahibi “ Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü” olan Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin Yayın Sahibi Temsilcisi Hukuk Fakültesi Dekanlığı'dır.

 

Dergi Editörü/Sorumlu Müdür: Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre ZORLU   e-posta: s.emrezorlu2742@hotmail.com

Dergi Editör Yardımcısı: Arş. Gör. Muhammed Ali AKAY   e-posta: makay@gantep.edu.tr

Dergi Sekreteryası: Arş. Gör. Edanur Gizem DOĞAN   e-posta: edanur99dgn@gmail.com

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ   e-posta: esrasiverekli@gmail.com

Prof. Dr. Emine KOBAN   e-posta: eminekoban@windowslive.com

Doç. Dr. Tayfun ERCAN   e-posta: av.tayfunercan@hotmail.com

Doç. Dr. Ahmet BOZDAĞ   e-posta: bozdaghukuk@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERDOĞAN   e-posta: abderdogan@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KAPLAN ARIK   e-posta: kplnasli@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Almıla TANRIVERDİ   e-posta: almila@gantep.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bayram ÖZBEY   e-posta: bozbey@gantep.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Eray Sinan DEMİRHAN   e-posta: eraysinan@gantep.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan CİNDEMİR   e-posta: hcindemir@gantep.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Lider BAL   e-posta: liderbal@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKŞAHİN   e-postaaksahinpolat@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre ZORLU   e-posta: s.emrezorlu2742@hotmail.com