• +90 342 360 1200 / 3101

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanan, GAÜN Hukuk Fakültesinden ve çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin katıldığı “Doğal Afetlerin Sağlık Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi” paneli başarıyla gerçekleştirilmiş olup panel ile ilgili panel kayıtlarına ulaşmak için LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

 

Online ortamda icra edilen etkinliğe Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk oturum başkanı olarak; İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Serkan Çınarlı, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre Zorlu ile Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulundan Dr. Öğretim Üyesi Özgür Altınbaş ise panelist olarak katıldı.

 

 Oturum başkanı olarak söz alan Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk tarafından panelistlerin konuşmalarından önce, Anayasa Hukuku bağlamında panel konusu hususunda kısa bir giriş yapıldı. Yaşam hakkı çerçevesinde öngörülen anayasal güvenceler ve uluslararası sözleşmelerden doğan hükümler doğrultusunda devletin yükümlülüklerinden bahsedildi.  

Panelin ilk bölümünde konuşan Prof. Dr. Serkan Çınarlı; “Sağlık Hakkı ve İdarenin Afetzedelere Yönelik Sorumlulukları” konusunda sunumunu gerçekleştirdi. İkinci bölümde Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre Zorlu; “Doğal Afet Sürecinde Gerçekleştirilen Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk” konu başlığı üzerinden değerlendirmelerini paylaştı. Panelin üçüncü bölümünde ise Dr. Öğretim Üyesi Özgür Altınbaş; “Yaşam Hakkı Bağlamında Doğal Afetlerden Kaynaklanan Ölümlerden Doğan Sorumluluk” konusu çerçevesinde görüşlerini dile getirdi. 04/04/2023