• 0342 360 69 59

Sevgili öğrencilerimiz,

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında derslerle veya sınavlarla ilgili olarak aşağıda isimleri yazan Fakültemiz öğretim elemanlarının asistanlarıyla görüşebilirsiniz.

Öğretim Elemanı

Araştırma Görevlisi

E-Mail

Prof. Dr. Emine KOBAN

Arş. Gör. Abdullah CEYLAN

abdullahceylan1702@gmail.com

Arş. Gör. Ahmet ONARICI

ahmetonarici@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BOZDAĞ

Arş. Gör. Ahmet ÖZDEMİR

ahmetozdemir33@yahoo.com

Doç. Dr. Ekrem KURT

Arş. Gör. Duygu DAĞLIOĞLU

ddaglioglu@gantep.edu.tr

Arş. Gör. Aysu ÖZCAN

av.aysuozcan@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Bayram ÖZBEY

Arş. Gör. Buket DENİZ

buketdenizv@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ERCAN

Arş. Gör. Duygu DAĞLIOĞLU

ddaglioglu@gantep.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERDOĞAN

Arş. Gör. Aysu ÖZCAN

av.aysuozcan@gmail.com

Arş. Gör. Cahit DAMAR

c.damar1989@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Kağan SUSUZ

Arş. Gör. Ali Altan MİRİ

alialtanmiri@gmail.com

Arş. Gör. Cahit DAMAR

c.damar1989@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Lider BAL

Arş. Gör. Macit AKMAN

macitakman@gantep.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan CİNDEMİR

Arş. Gör. Yusuf AKMAN

yusufakman13@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Bayram DOĞAN

Arş. Gör. Ahmet ONARICI

ahmetonarici@gmail.com

Öğr. Gör. Dr. M. Necmettin KAZANCI

Arş. Gör. Ahmet ÖZDEMİR

ahmetozdemir33@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALBAYRAK

Arş. Gör. Mert İNAN

merttinann@gmail.com

Arş. Gör. Dr. Cemre TÜYSÜZ

Arş. Gör. Mert İNAN

merttinann@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BOZGEYİK

Arş. Gör. Mert İNAN

merttinann@gmail.com

Öğr. Gör. Esin DEDEMOĞLU

Arş. Gör. Buket DENİZ

buketdenizv@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi M. Sabri GENÇ

Arş. Gör. Mert İNAN

merttinann@gmail.com

Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE

Arş. Gör. Mert İNAN

merttinann@gmail.com

Öğr. Gör. Dr. İsmail Yılmaz

Arş. Gör. Mert İNAN

merttinann@gmail.com

Av. Abdulkadir GÜZEL

Arş. Gör. Mert İNAN

merttinann@gmail.com